ADT travel bán vé máy bay và hỗ trợ khách hàng 24/7 tại tất cả các tỉnh. ADT travel bán vé máy bay và hỗ trợ khách hàng 24/7 tại tất cả các tỉnh.

Chính sách giao nhận vé

Giao vé miễn phí  

Tất cả khách hàng đặt vé trên web: www.adttravel.com của hệ thống ADTTRAVEL. Nếu yêu cầu nhận vé tại nhà/tại cơ quan ( Địa chỉ mà khách hàng yêu cầu ), thì khi đặt vé khi lựa chọn phương thức thanh toán Quý khách chọn phượng thức thanh toán tại nhà.

ADTTRAVEL giao vé miễn phí khu vực: Các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện:

- Thời gian đặt vé phải trước giờ khởi hành ghi trên vé ít nhất là 36h.

- Thời gian giao vé: Ngày 02 lượt ( Buổi sáng từ 11h, buổi chiều từ 16h30)

Tất cả các vé giao của hệ thống ADTTRAVEL đều có mặt vé giấy theo mẫu của ADTTRAVEL và có đóng dấu, trước khi vé được giao nếu khách hàng tự đặt trên hệ thống  thì có một thư điện tử xác nhận hành trình gửi trước đến email của Quý khách. Quý khách chỉ giao tiền mua vé có đầy đủ các chứng từ nêu trên, nếu trái với qui định trên mà xẩy ra tổn thất ADTTRAVEL không chịu trách nhiệm.

 

Giao vé có tính phí

Tất cả khách hàng đặt vé trên web:  www.adttravel.com  của hệ thống . Nếu yêu cầu nhận vé tại nhà/tại cơ quan ( Địa chỉ mà khách hàng yêu cầu ), thì khi đặt vé khi lựa chọn phương thức thanh toán Quý khách chọn phượng thức thanh toán tại nhà.

ADTTRAVEL giao vé tính phí:

Điều kiện:

- Tất cả các khu vực trên cả nước ( Trừ các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).

- Thời gian đặt vé phải trước giờ khởi hành ghi trên vé ít nhất là 72h.

- Thời gian giao vé: Ngày 02 lượt ( Buổi sáng từ 11h, buổi chiều từ 16h30)

- Thời gian nhận vé tối đa: 02 ngày ( Tính từ ngày xác nhận vé )

- Phương thức giao: Giao bằng đường chuyển phát nhanh của các công ty chuyển phát.

- Mức phí: 30.000đồng/vé ( Áp dụng theo lần chuyển, không áp dụng theo số lượng vé chuyển ).

Tất cả các vé giao của hệ thống ADTTRAVEL đều có mặt vé giấy theo mẫu của ADTTRAVEL và có đóng dấu, trước khi vé được giao nếu khách hàng tự đặt trên hệ thống ADTTRAVEL thì có một thư điện tử xác nhận hành trình gửi trước đến email của Quý khách. Quý khách chuyển tiền mua vé qua các tài khoản của ADTTRAVEL có cập nhật trên trang web.

Ngoài các hình thức giao vé trên hệ thống vé bay có thể chuyển vé qua email hoặc thư điện tử.

Để nhận được sự trợ giúp vui lòng liên hệ Tổng đài: 0898171797

[X]